Care este modalitatea de restituire a unui debit?

Raspuns: Debitele se pot restitui direct la casieria agenției plătitoare, sau se pot face reţineri lunare din prestaţiile existente.
Temei legal: OUG nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modificările și completările ulterioare