Care este data platii beneficiilor de asistenta sociala? Care este data platii stimulentului de inserție?

Perioada în care se efectuează plata stimulentului de inserție este în intervalul 08-27 a fiecărei luni.

OUG nr.111/2010