Cand primesc dreptul după ce am depus deja dosarul la Primărie ?

Primaria are obligația de a transmite lunar agențiilor teritoriale, până la data de 5 a fiecărei luni, cererile înregistrate în luna anterioară precum și documentele justificative. Acordarea alocației de stat pentru copii se stabilește prin decizia directorului executiv al direcției teritoriale în termen de 10 zile lucrătoare de la transmiterea cererii de catre primari, de către conducătorul direcției generale, inspectoratele școlare sau unitățile de învățământ, urmând ca plata să se efectueze în luna următoare aprobării dreptului.

H.G. nr. 577/2008 ; Legea nr. 61/1993.