Am primit o decizie de debit și nu știu ce reprezintă. Ce trebuie să fac?

Decizia de debit a fost emisă ca urmare a încasării în mod necuvenit a alocației de stat pentru copii și conține informații privind persoana care a încasat aceste sume, perioada constituirii debitului, suma, motivul și termenul de 180 de zile pentru efectuarea plații și contul în care poate fi virată suma precum și mențiunea că poate fi atacată potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. Ea reprezintă titlu executoriu de la data comunicării iar debitul constituit prin decizia de debit trebuie achitat în termen de 180 de zile în nr. de cont care se regăsește în decizie sau la casieria agenției teritoriale care a emis-o.

H.G. nr. 577/2008 ; Legea nr. 61/1993.