Am primit deciziile nu știu ce să fac cu ele și nici nu înțeleg ce scrie în ele!

Decizia privind aprobarea/suspendarea/încetarea dreptului la stimulentul de inserție se comunică spre informare, persoanei beneficiare.
Decizia de debit se comunică spre înștiințare și pentru a se efectua plata debitului. În situația în care sunteți nemulțumit/ă aveți dreptul de a formula contestație împotriva deciziei de debit, în termen de 30 de zile de la data comunicării, la AJPIS.

H.G. nr.52/2011

OUG nr.111/2010