Am beneficiat de ICC și mi-am reluat activitatea. Ce trebuie să fac pentru a beneficia de stimulentul de inserție?

Raspuns: Pentru a beneficia de stimulentul de inserţie, trebuie să vă reluaţi activitatea cu cel puţin 60 de zile înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani.
Temei legal: OUG nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modicicarile si completarile ulterioare