Etică

Codul de etică și conduită profesională al personalului din cadrul AJPIS Bihor

Consilierul de etică

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, la nivelul A.J.P.I.S. Bihor, a fost desemnat prin decizia  directorului executiv consilierul de etică cu scopul respectării şi monitorizării implementării principiilor şi normelor de conduită de către funcţionarii publici.

Principalele atribuții ale consilierului de etică sunt:

  • acordă consultanță și asistență funcționarilor publici cu privire la respectarea normelor de conduită;
  • monitorizează aplicarea prevederilor codului de conduită în cadrul instituției publice;
  • întocmește și transmite rapoarte trimestriale/semestriale privind respectarea normelor de conduită de către funcționarii publici;
  • organizează sesiuni de formare în domeniul eticii pentru angajații AJPIS Bihor.

Consilierul de etică nu îndeplinește atribuțiile comisiei de disciplină. Managementul eticii în instituția noastră are în primul rând un rol formativ, de orientare etică și nu unul sancționator.

Date de contact: Pantea Călin, e-mail: pantea.calin@mmanpis.ro