Programe și strategii

Anexa la H.G. nr. 1.269 din 17 decembrie 2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia

H.G. nr. 490 din 6 aprilie 2022 pentru aprobarea Strategiei naționale privind drepturile persoanelor cu dizabilități ” O Românie echitabilă” pentru perioada 2022 – 2027

Anexa la H.G. nr. 1543 din 19.12.2022 pentru aprobarea Strategiei naționale privind prevenirea instituționalizării persoanelor adulte cu dizabilități și accelerarea procesului de dezinstituționalizare pentru perioada 2022-2030

Anexa la H.G. nr. 1492 din 14 decembrie 2022 pentru aprobarea Strategiei naționale privind îngrijirea de lungă durată și îmbătrânirea activă pentru perioada 2023 – 2030

Anexa la H.G. nr. 1941 din 23 decembrie 2022 pentru aprobarea Strategiei naționale privind incluziunea socială a persoanelor fără adăpost pentru perioada 2022 – 2027 și a Planului de acțiune pentru perioada 2022 – 2027

Anexa la H.G. nr. 440 din 30 martie 2022 pentru aprobarea Strategiei naționale privind incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru perioada 2022 – 2027

arhiva