Control intern managerial

Ordin S.G.G. nr. 600/2018 privind Codul controlului intern managerial

Ordin S.G.G. nr. 1054/ 08.10.2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind coordonarea şi supravegherea prin misiuni de îndrumare metodologică a stadiului implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la entităţile publice

Manual de implementare a sistemului de control intern managerial

Metodologie de management al riscurilor

Ghid pentru realizarea procedurilor de sistem și operaționale