Contracte 2023

Contract de prestări servicii arhivare și păstrare documente nr. 27/03.01.2023

Contract de prestare servicii nr. 28/03.01.2023

Contract subsecvent de furnizare produse nr. 4016/21.02.2023

Contract de furnizare produse nr. 7494/04.04.2023

Contract de furnizare produse nr. 589/24.04.2023

Contract de servicii Turist Pass Card nr. 9019/27.04.2023

Contract de furnizare produse nr. 13442/27.06.2023

Contract subsecvent de furnizare produse nr. 14146/05.07.2023