Concurs pentru ocuparea funcției publice de inspector social superior in cadrul serviciului Inspecția Socială al AJPIS Bihor în data de 10.09.2018

Anunt rezultat final concurs pentru ocuparea functiei publice de inspector social superior 10.09.2018

Anunt proba scrisa concurs pentru ocuparea functiei publice de inspector social superior 10.09.2018

Anunt rezultate selectie dosare concurs pentru ocuparea functiei publice de inspector social superior 10.09.2018

Anunt concurs pentru ocuparea functiei publice de inspector social superior in data de 10.09.2018

2018 FORMULAR DE ÎNSCRIERE

Declaratie pe propria raspundere cf OUG 24 2008