Anunț organizare concurs de ocupare, pe perioadă nedeterminată, a funcției publice de Consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Serviciului E.F.C.R.U.A.A.P, organizat în data de 31.08.2023

Anunț organizare concurs de ocupare, pe perioadă nedeterminată, a funcției publice de Consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Serviciului E.F.C.R.U.A.A.P, organizat în data de 31.08.2023 Anunț rezultate finale 31.08.2023 Anunț rezultate proba interviu 31.08.2023 Anunț rezultate proba scrisă 31.08.2023 Anunț rezultate selecție dosare 24.08.2023 Formular înscriere concurs Model adeverință vechime pentru concurs

Anunț organizare examen pentru promovarea în gradul profesional superior celui deținut 20.02.2023

Anunț Bibliografie examen promovare pentru funcția publică de consilier principal în cadrul Serviciului Beneficii de Asistență Socială, Programe de Servicii Sociale, Incluziune Socială și Egalitate de Șanse Anunt rezultate selectie dosare 20.02.2023 Anunt rezultate proba scrisa 20.02.2023 Anunt rezultate proba interviu 20.02.2023  

Anunț organizare concurs de ocupare, pe perioadă determinată, a funcției publice de Inspector social superior în data de 04.11.2021

 Anunț concurs ocupare pe perioadă determinată a funcției publice de inspector social superior în data de 04.11.2021  Formular de înscriere Declarație pe propria răspundere conf. O.U.G. nr. 24 din 2008 Model adeverințe Opis documente înscriere la concurs RECRUTARE Anunț rezultat selecție dosare Rezultat proba scrisă Rezultat proba interviu Anunț rezultate finale

Anunț concurs pentru ocuparea funcției publice de conducere de șef serviciu Serviciu Economic, financiar, contabilitate, resurse umane, administrativ şi achiziţii publice

Anunt rezultate finale concurs pentru ocuparea functiei publice de conducere de sef serviciu financiar contabilitate Anunt rezultate proba scrisa concurs pentru ocuparea functiei publice de conducere de sef serviciu financiar contabilitate Anunt rezultate selectie dosare concurs ocupare functie publica de conducere de sef serviciu Financiar contabilitate Anunt concurs ocupare functie publica de conducere de sef […]