Carieră

Anunţ examen de promovare în grad profesional superior – inspector social, organizat în data de 08.07.2024

Anunț organizare concurs de ocupare, pe perioadă nedeterminată, a funcției publice de Consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Serviciului E.F.C.R.U.A.A.P, organizat în data de 31.08.2023

Anunț rezultate finale 31.08.2023

Anunț rezultate proba interviu 31.08.2023

Anunt rezultate proba scrisă 31.08.2023

Anunț rezultate selecție dosare 24.08.2023

Formular înscriere concurs

Model adeverință vechime pentru concurs

Anunț concurs ocupare pe perioadă determinată a funcției publice de inspector social superior în data de 04.11.2021

Formular de înscriere

Declarație pe propria răspundere conf. O.U.G. nr. 24 din 2008

Model adeverințe

 Opis documente înscriere la concurs RECRUTARE

Anunț rezultat selecție dosare concurs 04.11.2021

Concurs ocupare post expert extern care să facă parte din echipa de implementare a proiectului „INTESPO”

Anunț concurs expert extern INTESPO AJPIS Bihor

Formular de înscriere

Declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal