Anunț

Azi, 18.08.2023, au fost virate, sumele reprezentând:

  • Alocația pentru suținerea familiei;
  • Venit Minim Garantat (Ajutor Social);
  • Indemnizaţia lunară de hrană HIV/SIDA;
  • Indemnizaţia lunară de hrană TBC;
  • Alocația de plasament.