Anunț rezultate proba scrisa concurs recrutare Serviciul Financiar contabilitate

Anunt rezultate proba scrisa concurs pentru ocuparea functiei publice de consilier principal in cadrul Serviciului Financiar contabilitate