Anunț rezultate proba scrisa concurs de recrutare Serviciul Inspecție socială

Anunt rezultate proba scrisa concurs pentru ocuparea functiilor publice de Inspector social 23.04.2019