Anunț rezultate concurs de ocupare a funcțiilor publice de inspector social superior în cadrul Serviciului Inspectie socială

Rezultate finale concurs ocupare functii publice de inspector social superior serviciu Inspectie sociala

Rezultate interviu concurs ocupare functii publice inspector social superior