Anunț rezultate concurs de ocupare a funcției publice de consilier principal în cadrul Serviciului financiar contabilitate

Rezultate finale la concursul pentru ocuparea functiei publice de consilier principal Serviciul Financiar Contabilitate

Rezultate interviu pentru ocuparea functiei publice de consilier principal Serviciu financiar contabilitate