Anunt privind aprobarea metodologiei de înregistrare şi evaluare a solicitărilor de finanţare a unor cheltuieli de investiţii şi reparaţii capitale pentru centrele de zi şi rezidenţiale din bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi de decontare a finanţării

Cerere solicitare finantare pag 1
Cerere solicitare finantare pag 2
Documentatie solicitare subventie
Furnizori de servicii sociale