Anunț organizare concurs de ocupare, pe perioadă determinată, a funcției publice de Inspector social superior în data de 04.11.2021

 Anunț concurs ocupare pe perioadă determinată a funcției publice de inspector social superior în data de 04.11.2021

 Formular de înscriere

Declarație pe propria răspundere conf. O.U.G. nr. 24 din 2008

Model adeverințe

Opis documente înscriere la concurs RECRUTARE

Anunț rezultat selecție dosare

Rezultat proba scrisă

Rezultat proba interviu

Anunț rezultate finale