Anunț organizare examen pentru promovarea în gradul profesional superior celui deținut 20.02.2023

Anunț

Bibliografie examen promovare pentru funcția publică de consilier principal în cadrul Serviciului Beneficii de Asistență Socială, Programe de Servicii Sociale, Incluziune Socială și Egalitate de Șanse

Anunt rezultate selectie dosare 20.02.2023

Anunt rezultate proba scrisa 20.02.2023

Anunt rezultate proba interviu 20.02.2023