ANUNȚ IMPORTANT privind solicitarea stimulentului de risc prevăzut la art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 82/2020, cu modificările şi completările ulterioare

Solicitarea de alocare a fondurilor însoțită de lista nominală a personalului izolat preventiv la locul de muncă pe perioada stării de urgență va fi transmisă de către furnizorul de servicii sociale, agenției în a cărei rază teritorială își are sediul social până la data de 23 august 2021.

Formularele de solicitare a sumelor reprezentand stimulentul de risc, format editabil, Anexa 1 si Anexa 2 pot fi transmise în format electronic, direct sau prin punctul de contact unic electronic, conform Hotărârii Guvernului nr. 922/2010 privind organizarea și funcționarea Punctului de contact unic electronic.

Anexa 1

Anexa 2

Ordinul nr.665/30.07.2021 emis de Ministrul muncii și protecției sociale privind aprobarea instrucțiunilor pentru acordarea unitară a stimulentului de risc