Anunț important pentru acordarea indemnizației de sprijin COVID-19

Pentru profesioniștii și persoanele care au încheiate convenţii individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, care și-au redus temporar activitatea, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 132/2020, se acordă o indemnizaţie lunară de 41,5% din câştigul salarial mediu brut, prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020, cu modificările şi completările ulterioare

În anul 2020, beneficiază de această indemnizație, profesioniştii şi persoanele, care au beneficiat de indemnizaţia prevăzută la art. XV alin. (1) din O.U.G. nr. 30/2020, cu modificările și completările ulterioare.
Modalități de transmitere a documentelor:

 • în format electronic utilizând platforma Aici Gov.

 • în format letric la agențiile pentru plăți și inspecție socială din județul în care solicitanții au înregistrat sediul social.

 

 1. Profesioniştii, astfel cum sunt reglementaţi de art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare:

Documentele necesare:

 • Cerere accesează aplicația Aici Gov, selectează procedura de acordare corespunzătoare și completează formularul

 • Declarație pe propria răspundere – accesează aplicația Aici Gov, selectează procedura de acordare corespunzătoare și completează formularul

 • Copie CI

 • Copie extras de cont (deschis în calitatea pentru care se solicită indemnizația)

 

 1. Societăți cooperative care au încheiat convenții individuale de munca în baza Legii nr.1/2005 privind organizarea si funcționarea cooperației

Documente necesare (se vor depune de administratorul/reprezentantul legal al societății cooperative):

 • Cerere accesează aplicația Aici Gov, selectează procedura de acordare corespunzătoare și completează formularul

 • Declarație pe propria răspundere – accesează aplicația Aici Gov, selectează procedura de acordare corespunzătoare și completează formularul

 • Lista persoanelor care urmează să beneficieze de indemnizație – accesează aplicația Aici Gov, selectează procedura de acordare corespunzătoare și completează lista.