Anunţ examen de promovare în grad profesional superior – inspector social, organizat în data de 08.07.2024

Anunţ examen de promovare în grad profesional superior – inspector social, organizat în data de 08.07.2024

Anunț rezultate selecție dosar examen de promovare 08.07.2024

Anunț rezultate proba scrisă 08.07.2024

Anunț rezultate finale 08.07.2024