Anunț concurs, pentru ocuparea pe perioadă determinată, a funcției publice de inspector social superior în cadrul Serviciului Inspectie socială

Anunt rezultate finale concurs 07.11.2018

Anunt rezultate proba scrisa concurs 05.11.2018

Anunt rezultate selectie dosare concurs 05.11.2018

Anunt concurs pentru ocuparea functiei publice de inspector social superior 05.11 – 07.11.2018

2018 FORMULAR DE ÎNSCRIERE

Declaratie OUG 24

OPIS documente inscriere la concurs RECRUTARE

Model adeverinte