Program de audiențe


MARȚI, orele 10:00 – 12:00

Director executiv: Gabriela IOVA

MIERCURI : orele 10:00 – 12:00

Coordonator compartiment beneficii sociale : Daniela COTRĂU

JOI: orele 10:00 – 12:00

Manager public : Corneliu URSU

Înscrierile în audienţă se fac în baza actului de identitate al solicitantului.

Pentru înscrierea în audienţă este necesară precizarea succintă a motivelor solicitării audienţei.

Prezentarea în audienţă se face în ziua şi la ora programată anterior.