Referitor la Regulamentul (UE) 2016/679, privind protecția persoanelor fizice, în  ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, vă rugăm să vă asigurați că ați luat toate măsurile necesare pentru informarea corectă a colaboratorilor(persoane fizice) privind prelucrarea datelor cu caracter personal.